Profil Pimpinan

NoFotoKeterangan
1Nama : Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.
NIP : 19571011 198503 1 001
Pangkat / Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Ketua
2Nama : SYAMSUL HADI, S.H.
NIP : 19541206 198003 1 002
Pangkat / Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Wakil Ketua