Profil Hakim Tinggi

Berikut ini adalah Profil Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

NoFotoKeterangan
1Nama : H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.
NIP : 19591103 198503 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
2RATNANama : DR. RATNA HARMANI , S.H., CN, M.H.
NIP : 19500222 197104 2 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
3dilmar newNama : DILMAR TATAWI, S.H.
NIP : 19531203 198503 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
4maskuriNama : MASKURI, S.H., M.Si.
NIP : 19541215 198003 1 009
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
5NurmanNama : NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP : 19610609 198612 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
6eddyNama : H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.
NIP : 19570517 198612 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
7huseinNama : MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.
NIP : 19600909 198703 1 007
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
8sastroNama : SASTRO SINURAYA, S.H.
NIP : 19540224 198503 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Tinggi
9djokoNama : DJOKO DWI HARTONO, S.H.
NIP : 19530806 198803 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Tinggi

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA