Profil Hakim Tinggi

Berikut ini adalah Profil Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

NoFotoKeterangan
1Nama : H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.
NIP : 19591103 198503 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
2NurmanNama : NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP : 19610609 198612 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
3eddyNama : H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.
NIP : 19570517 198612 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
4ishakNama : H. ISKAK LANAP, S.H.
NIP : 19521107 197703 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
5ishakNama : SASTRO SINURAYA, S.H.
NIP : 19540224 198503 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
6ishakNama : ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.
NIP : 19590104 198612 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
7ishakNama : Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H.
NIP : 19630520 198612 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama
8ishakNama : H. ARIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 19590305 198612 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi / Hakim Utama

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA